Név: CSEGZI SÁNDOR

Születési adatok: 1957. május 4., Nyárádszereda
Családi állapot: nős, egy gyerek

Tanulmányok és szakmai tevékenység:

1976 Érettségi – Nyárádszeredai Elméleti Líceum
1981 Bukarest Egyetem-Fizika szak
1981-2000 Fizika tanár a marosvásárhelyi „Traian Vuia” Líceumban
1989-1994 Pedagógiai fokozatok a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen
1990 Igazgató a „Traian Vuia” Líceumban
1991 Posztgraduális képzés a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Nukleáris Fizika Katedrán
2000-2007 Doktorandus a bukaresti Fizika Egyetemen és a debreceni Egyetemen
2007 A Fizika Tudományok Doktora
1996-2000 Marosvásárhely Megyei Jogú Város Tanácsában önkormányzati képviselő
2000-2012 Marosvásárhely alpolgármestere
2000 A bécsi „Joint Institute” által és az Európai fejlesztési és Újraépítési Bank által szervezett finanszírozási és fejlesztési továbbképzés
2000-2002 Az USAID által szervezett és a RTI által lebonyolított továbbképző program, önkormányzatiság az USA-ban és Romániában
2003 Szakmai továbbképzési program, a szebeni Regionális Önkormányzati továbbképzési központban
2006-2008 Óraadó tanárként-„Kommunikáció az önkormányzatokban”-gyakorlati órákat tartottam a SAPIENTIA EGYETEM-en
2006-2012 Óraadó tanárként a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, fizika gyakorlatot irányítottam

Tudományos tevékenység:

1991 Posztgraduális képzés a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, (ELTE) nukleáris fizika szakon, „A Mátraderecskei radonsugárzás tanulmányozása” ,témában
1992-2000 A légköri Radonkoncentráció szisztematikus mérése Marosvásárhelyen, a helyi Közegészségügyi Igazgatósággal kötött szerződés alapján
2000 Átfogó tudományos munka indítása a debreceni MTA által működtetett radon laborral és a bukaresti IFIN-Horia Hulebei kutatóközponttal, illetve a bukaresti Egyetem Fizika fakultásával kötött együttműködési szerződés alapján
2002-2012 Reprezentatív lakás-radon nyomdetektoros mérési módszertanának a kidolgozása, bemutatása, alkalmazása.

Más kezdeményezések:

2001 Bolyai János-2002-emlékév, mely a Román Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közös Marosvásárhelyre kihelyezett ülésében csúcsosodott, Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnökének jelenlétében
A két évre meghírdetett rendezvénysorozat 8 magasrangú tudományos konferenciára adott lehetőséget a Nemeuklideszi geometria ismertetésével és alkalmazásával kapcsolatosan
Felállítottuk, a világon az egyetlen geometriának szentelt köztéri emlékművet, a PSEUDOSFERÁT
2001-2012 Bolyai Alkotótábor – művészek – matematikusok, műszakiak közösen alkotnak minden év augusztusának második felében, a Bolyai szellemiség jegyében, a két Bolyai városában
Eddig több mint 120 művész és több mint 40 matamatikus résztvételével
A munkákkal színvonalas kiállitásokat szerveztünk belföldön és külföldön, többek között Budapest, Bécs, Párizs

Önkormányzati és politikai tisztségek az RMDSZ szineiben:

1996-2000 önkormányzati képviselő
2000-2004 alpolgármester (első mandátum)
2004-2008 alpolgármester (második mandátum)
2008-2012 alpolgármester (harmadik mandátum)
2008-2010 SZKT- tag
2008-2010 TKT-tag
2011- SZKT-tag
2011- TKT-tag
2009- a marosvásárhelyi RMDSZ Választmányának elnöke

Kiemelt Önkormányzati tevékenységi területek:

2000-2002 „Agenda 21” – Marosvásárhely fenntartható fejlődésének stratégiája
2002-2004 Marosvásárhely és peremhelyiségeinek rendezésének stratégiája
2006 Marosvásárhely Metropolitán Zóna jogi személyiségre való emelése
2006-2008 Marosvásárhely Metropolitán Zóna alelnöke (első mandátum)
2008-2012 Marosvásárhely Metropolitán Zóna alelnöke (második mandátum)
2011 Marosvásárhely Zajtérképe- első az országban
2012 Marosvásárhely Energiastratégiája
2000-2012 14 gazdasági vásár szervezése, amelyeközül négyet, 2000-2004 között az ITD Hungary-val közösen szerveztünk
2000-2012 16 üzletembertalálkozó szervezése (ebből 10 kiemelten magyar-magyar), a gazdasági élet fellendítése érdekében
2000-2012 a testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, éltetése, kiemelten a magyarországiak. Ennek értelmében kezdeményezésemre alakultak meg:

  • Marosvásárhely-Kecskemét Baráti Társaság
  • Marosvásárhely-Baja Baráti Társaság
  • Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Társaság
  • Marosvásárhely-Szeged Baráti Társaság

2000-2008 Vendéglátója voltam

  • Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnökének
  • Két alkalommal Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnökének
  • Több alkalommal dr.Szili Katalin, a Magyar Országház elnökének, a magyar-magyar és a magyar-román harmonikus együttélés jegyében, a viszonyok javításának érdekében
  • Jó viszonyt alakítottam ki Magyarország mindenkori bukaresti Nagykövetével, Magyarország romániai Főkonzuljaival, nagyon sok civil szervezettel, segítve a romániai kapcsolattartást

2011 Vendéglátója voltam Smith Pál, a Magyar Köztársaság elnökének
2000-2012 Folyamatos kapcsolatot tartottam a kolozsvári és csikszeredai konzulátosokkal és számtalan közös tevékenységet szerveztünk

Civil szféra, egyházak:

1996-2012 Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Maros megyei elnöke
1997-2012 Az EMT fizika szakosztályának elnöke
2005-től A Rotary International Club tagja
Alapítótagja vagyok a marosvásárhelyi Rotary Téka klubnak
1992-2002 A marosvásárhelyi Vártemplom Presbitériumának tagja
2002-2005 A marosvásárhelyi Vártemplom Főgondnoka (első mandátum)
A marosvásárhelyi Református Egyházközösségek közös vagyonát kezelő kuratórium világi elnöke
2005-2008 A marosvásárhelyi Vártemplom Főgondnoka (második mandátum)
2000-2012 A Marosvásárhely-Kecskemét Baráti Társaság elnöke

Kitüntetések-elismerések :

2000 Baltimore (USA) város díszpolgára
2001 „Pro Sientia Transisylvanica” (EMT) érem
2002 Magyarország Érdemrend „Lovagkeresztje” Mádl Ferenc elnöktől
2003 „Vermes Miklós” díj a Vermes Miklós alapítvány és az Eötvös Loránd Fizikai Társaságtól
2009 Kecskemét (HU) város díszpolgára
2009 Zalaegerszeg (HU) város díszpolgára
2010 Paul Harris dij A Rotary International részéröl

Nyelvismeret :
Magyar- anyanyelv
Román- haladó
Angol- társalgói
Francia- társalgói

Csegzi Sándor, polgármesteri tanácsos
Marosvásárhely, 2012. 10. 21.

Rólam írják

Climate Alliance tagság

2013. 08. 29.

Pár nappal ezelőtt érkezett meg a hivatalos értesítés, miszerint Marosvásárhely, Csegzi Sándor volt alpolgármester kezdeményezése és több éves munkája révén, elsőként Romániából tagja e neves nemzetközi egyesületnek.[...]